مرکز نوآوری G4

مراکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، هموارسازی مسیر تجاری سازی ایده‌ها

📌دانشگاه تهران با راهبری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و برای توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری شهر تهران، شبکه فناوری را در ناحیه نوآوری و شهر دانش دانشگاه تهران ایجاد کرده است.

🔰شبکه فناوری یک شبکه هوشمند و پویا متشکل از مراکز نوآوری، رشد، شعب تخصصی و سایر بازیگران اکوسیستم فناوری است که پیوستار اموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری را تکمیل می کند.

🔰مراکز نوآوری که در دل شبکه فناوری قرار دارند به منظور جذب هسته ها، شرکت ها، شتابدهنده ها و سرمایه گذاران ایجاد شده اند تا بتوانند ایده ها را تجاری سازی کنند.

با مراکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بیشتر آشنا شوید.

Share on whatsapp
اشتراک گذاری با واتساپ
Share on telegram
اشتراک گذاری با تلگرام
Share on email
اشتراک گذاری با ایمیل
Share on print
پرینت